• 1
  • 2 />
  • 3 />
  • 4
  • 5 />
    .

พระราชรัชมุนี
( นิมิต สิขรสุวณฺโณ ปธ. )
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง


03 June 2020